×
×

موضوع جستجو: دستگاه فارسی بر - ۲ مورد پیدا شد

۱ . زندگینامه خواجه نصیرالدین توسی : محمد بن حسن جهرودی طوسی مشهور به خواجه نصیر الدین طوسی در تاریخ ۱۵ جمادی الاول سال ۵۹۸ هجری قمری در طوس ولادت یافته است. او به تحصیل
۲ . ماشین VCUT : مشاهده کرد. این دستگاه سی ان سی نیست و اپراتری آن بسیار ساده بوده و تمام جابجایی هات روی ریل انجام میگیرد از این رو راحتی انجام کار را به ارمغان