×
×

موضوع جستجو: مکنده صنعتی - ۲ مورد پیدا شد

۱ . مکنده : در بالای مکنده امکان مکش قویتر و سهولت در نصب لوله خرطومی به دهانه مکش را دارد پره های مکش بصورتی طراحی و ساخته شده که دبی مکش را چند
۲ . دور کُن :  در حال ورود اطلاعات...