×
×

موضوع جستجو: تولید کننده ماشین نجاری - ۱ مورد پیدا شد

۱ . سی ان سی سه کله : است در امر تولید برای افزایش راندمان تولید باید سیستم به گونه ای طراحی شود که با حداقل هزینه به بهترین نتیجه دست پیدا کرد. به منظور تحقق این امر مهم و