×
×

موضوع جستجو: نوار پی وی سی - ۴ مورد پیدا شد

۱ . نوار لبه pvc : باشد این نوار باعث زیبایی افزون تر لبه ها و همینطور باعث استحکام بیشتر لبه های تخته شاسی در برابر ضربه های احتمالی در حین حمل و نقل می گردد.
۲ . کلمه سی ان سی چیست؟ : از جمله نوار یا کارتهای پانچ شده کار می کرده .                          به طور مثال برای حرکت سوپورت دستگاههای معمولی این امر توسط اپراتور با چرخاندن ورنیه سوپورت صورت  میگیرد  ولی در سیستمهای
۳ . چسب ممبران :       رباره چسب: چسب ماده ای است که میتواند بین دو سطح اتصال چسبی بوجود آورد. یک اتصال چسبی دو سطح جامد به هم اتصال یافته است که لایه نازکی
۴ . نوار پی وی سی : باشد این نوار باعث زیبایی افزون تر لبه ها و همینطور باعث استحکام بیشتر لبه های تخته شاسی در برابر ضربه های احتمالی در حین حمل و نقل می گردد.