×
×

موضوع جستجو: مکنده د قلو - ۱ مورد پیدا شد

۱ . مکنده : در بالای مکنده امکان مکش قویتر و سهولت در نصب لوله خرطومی به دهانه مکش را دارد پره های مکش بصورتی طراحی و ساخته شده که دبی مکش را چند