×
×

موضوع جستجو: اخبار علمی،خبر،ربات،سی ان سی ربات - ۱ مورد پیدا شد

۱ . ربات : ققان کانادایی موفق به ساخت ربات نویسنده‌ای شدند که از قابلیت تقلید دست‌خط افراد برخوردار است   منطقه خراسان، با توجه به ماهیت شخصیتی دست‌خط هر انسان و حفظ مسائل