×
×

موضوع جستجو: پمپ وکیوم آبی - ۱ مورد پیدا شد

۱ . سی ان سی مدل آراد : به وسیله پمپ وکیوم استفاده میشود. از پمپ وکیوم آبی به منظور خشک کردن میز هم استفاده میشود و به همین دلیل امکان استفاده از پمپ وکیوم روغنی وجود ندارد.