×
×

موضوع جستجو: پرس وکیوم ممبران ارزان - ۱ مورد پیدا شد

۱ . پرس وکیوم صندوقی اتوماتیک : های اولیه پرس های وکیوم محسوب میشود. که میتوان از این مدل به عنوان پدر بزرگ پرس های وکیوم نام برد ، مدل پیشرفته تر و رفع ایراد شده این