×
×

موضوع جستجو: پرس وکیوم ریلی - ۱ مورد پیدا شد

۱ . پرس وکیوم دوسینی : می باشد. در پرس وکیوم واگنی اپراتور این امکان را دارد که در زمانی که میز اول شروع به چسباندن روکش پی وی سی می کند در میز دوم  قطعه کارهای