×
×

موضوع جستجو: وکیوم تک سینی - ۷ مورد پیدا شد

۱ . منبت1 : می باشد. پمپ وکیوم روغن در گردش 250 متر مکعب ,قابل ارتقا به سفارش مشتری . دارای ارتفاع سنج اتوماتیک محور z     مزایای دستگاه : شاسی قوی و محکم با قوطی  160 *160
۲ . منبت2 : می باشد. پمپ وکیوم روغن در گردش 250 متر مکعب ,قابل ارتقا به سفارش مشتری . دارای ارتفاع سنج اتوماتیک محور z     مزایای دستگاه : شاسی قوی و محکم با قوطی  160 *160
۳ . جلو مبلی وکیوم شده : می باشد. پمپ وکیوم روغن در گردش 250 متر مکعب ,قابل ارتقا به سفارش مشتری . دارای ارتفاع سنج اتوماتیک محور z   مزایای دستگاه : شاسی قوی و محکم با قوطی  160 *160
۴ . پرس وکیوم آسانسوری تک جک اتوماتیک : پرس وکیوم آسانسوری اتوماتیک مدل: T.VA1 مشخصات فنی: ابعاد دستگاه:2050mm*3800mm ابعاد کارگیر میز : 1400mm*3000mm پنل کنترلی: تایمر و کنترل حرارتی سیستم گرمایشی: المنت های تابشی مکانیزم جابجایی هد: پنوماتیک مکانیزم فریم: پنوماتیک پمپ وکیوم : 100 متر
۵ . نمونه کار جلو مبلی : می باشد. پمپ وکیوم روغن در گردش 250 متر مکعب ,قابل ارتقا به سفارش مشتری . دارای ارتفاع سنج اتوماتیک محور z   مزایای دستگاه : شاسی قوی و محکم با قوطی  160 *160
۶ . پرس وکیوم دوسینی :  پرس وکیوم واگنی: مشخصات فنی: ابعاد دستگاه:1700mm*7170mm ابعاد کارگیر میز 1: 1400mm*2800mm ابعاد کارگیر میز 2: 1250mm*2500mm پنل کنترلی: تایمر و کنترل حرارتی سیستم گرمایشی: المنت های تابشی مکانیزم جابجایی هد:دستی - ریلی مکانیزم فریم: پنوماتیک پمپ وکیوم
۷ . صد ساخت وکیوم آسانسوری :