×
×

موضوع جستجو: سی ان سی پرده - ۲ مورد پیدا شد

۱ . سی ان سی سه کله :  سی ان سی سه کله مقدمه: زمان از مهمترین و با ارزشترین پارامتر های زندگی شخصی و شغلی هر فردی است در امر تولید برای افزایش راندمان تولید باید سیستم به گونه ای
۲ . سی ان سی پارچه : از دستگاه سی ان سی پارچه استفاده میشود به طور کلی دستگاهی که در بازار به سی ان سی پارچه معروف است در واقع یک ماشین اتوماتیک برش است و