×
×

موضوع جستجو: روکش طبیعی - ۵ مورد پیدا شد

۱ . روکش ممبران : های آلومینیوم روکش نمود
۲ . پرس وکیوم دوسینی : خمکاریMDF قابلیت اجرای روکش طبیعی قابلیت دریافت برنامه امکان اضافه کردن HMI قابلیت تعبیه هد اتوماتیک دارای سنسور حرارتی ترموکوبل سیستم محفظه بسته - پرت حرارتی کاهش یافته در نتیجه مصرف برق نیز کاهش وکیفیت کار
۳ . پرس وکیوم آسانسوری تک جک اتوماتیک : خمکاریMDF قابلیت اجرای روکش طبیعی قابلیت دریافت برنامه امکان اضافه کردن HMI هد اتوماتیک قابلیت توقف هد در ارتفاع دلخواه دارای سنسور حرارتی ترموکوبل سیستم محفظه بسته - پرت حرارتی کاهش یافته در نتیجه مصرف برق نیز
۴ . ویدیو تست پرس وکیوم آسانسوری :      
۵ . پرس وکیوم صندوقی اتوماتیک : خمکاریMDF قابلیت اجرای روکش طبیعی قابلیت دریافت برنامه امکان اضافه کردن HMI هد اتوماتیک دارای سنسور حرارتی ترموکوبل سیستم محفظه بسته - پرت حرارتی کاهش یافته در نتیجه مصرف برق نیز کاهش وکیفیت کار افزایش می