×
×

موضوع جستجو: جلو مبلی - ۱۱ مورد پیدا شد

۱ . نمونه کار جلو مبلی : به منظور جلو گیری از ریختن براده های mdf بر روی ریل و واگن(عمر طولانی واگن) نمایش همزمان شکل و طرح در نرم افزار تبدیل سریع عکس به G Cod سیستم حرکتی z
۲ . جلو مبلی :  
۳ . جلو مبلی وکیوم شده : به منظور جلو گیری از ریختن براده های mdf بر روی ریل و واگن(عمر طولانی واگن) نمایش همزمان شکل و طرح در نرم افزار تبدیل سریع عکس به G Cod سیستم حرکتی z
۴ . سی ان سی تعویض ابزار دستی 366*183 : به منظور جلو گیری از ریختن براده های mdf بر روی ریل و واگن(عمر طولانی واگن) نمایش همزمان شکل و طرح در نرم افزار تبدیل سریع عکس به G Cod طراحی زیبا و
۵ . سی ان سی ابعاد 290*130 تعویض ابزار دستی : به منظور جلو گیری از ریختن براده های mdf بر روی ریل و واگن(عمر طولانی واگن) نمایش همزمان شکل و طرح در نرم افزار تبدیل سریع عکس به G Cod طراحی زیبا و
۶ . سی ان سی پرو ابعاد کوچک : به منظور جلو گیری از ریختن براده های mdf بر روی ریل و واگن(عمر طولانی واگن) نمایش همزمان شکل و طرح در نرم افزار تبدیل سریع عکس به G Cod طراحی زیبا و
۷ . سی ان سی تعویض ابزار اتومات 290*130 : به منظور جلو گیری از ریختن براده های mdf بر روی ریل و واگن(عمر طولانی واگن) نمایش همزمان شکل و طرح در نرم افزار تبدیل سریع عکس به G Cod طراحی زیبا و
۸ . سی ان سی تعویض ابزار اتومات 250*130 : به منظور جلو گیری از ریختن براده های mdf بر روی ریل و واگن(عمر طولانی واگن) نمایش همزمان شکل و طرح در نرم افزار تبدیل سریع عکس به G Cod طراحی زیبا و
۹ . پرس وکیوم آسانسوری چهارجک اتومات : پرس وکیوم اسانسوری اتوماتیک چهارجک کارایی پرس وکیوم اسانسوری دقیقا مانند پرس وکیوم صندوقی می باشد با این تفاوت که در پرس وکیوم اسانسوری اپراتور راحتتر می تواند قطعه
۱۰ . سی ان سی تعویض ابزار اتومات 366*183 : به منظور جلو گیری از ریختن براده های mdf بر روی ریل و واگن(عمر طولانی واگن) نمایش همزمان شکل و طرح در نرم افزار تبدیل سریع عکس به G Cod طراحی زیبا و