×
×

موضوع جستجو: برش پارچه - ۲ مورد پیدا شد

۱ . سی ان سی لیزر : ، و برش کاری استفاده میشود. از بزرگترین مزایای سی ان سی لیزر میتوان به نداشتن درگیری بین ابزار و قطعه کار اشاره کرد.    سی ان سی لیزر از نظر دسته بندی
۲ . سی ان سی پارچه : نیاز به برش پارچه در ابعاد کاملا دقیق میباشد. بدین منظور از دستگاه سی ان سی پارچه استفاده میشود به طور کلی دستگاهی که در بازار به سی ان سی