×
×

موضوع جستجو: برش پارچه - ۲ مورد پیدا شد

۱ . سی ان سی لیزر : ، و برش کاری استفاده میشود. از بزرگترین مزایای سی ان سی لیزر میتوان به نداشتن درگیری بین ابزار و قطعه کار اشاره کرد.    سی ان سی لیزر از نظر دسته بندی
۲ . سی ان سی پارچه : نیاز به برش پارچه در ابعاد کاملا دقیق میباشد. بدین منظور از دستگاه سی ان سی پارچه استفاده میشود به طور کلی دستگاهی که در بازار به سی ان سی پارچه معروف