×
×

Results for: Wood Cnc - 24

1 . حکاکی شیشه :     حکاکی شیشه:   حکاکی شیشه یکی از روشهای ساخت وسائل تزئینی از شیشه است که در چند دهه گذشته تغییرات زیادی کرده است.  در گذشته حک شیشه با ابزار
2 . منبت کاری با دستگاه C N C :   منبت کاری با دستگاه C N C 
3 . :
4 . :
5 . :
6 . :
7 . :
8 . :
9 . english : english
10 . :